Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1967

Euroopan unionin historia - 1967


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Helmikuu

9.

ETY:n ministerineuvosto päättää yhdenmukaistaa välillistä verotusta yhteisössä ja hyväksyä arvonlisäverojärjestelmän periaatteen sekä ensimmäisen keskipitkän aikavälin talouspoliittisen ohjelman, jolla määritellään ja asetetaan yhteisön talouspolitiikan tavoitteet tuleviksi vuosiksi.

Maaliskuu

13.

Alain Poher valitaan uudelleen Euroopan parlamentin puhemieheksi.

Toukokuu

11.

Yhdistynyt kuningaskunta hakee uudelleen yhteisön jäsenyyttä. Myös Irlanti, Tanska ja hieman myöhemmin Norja hakevat jäsenyyttä. Kenraali de Gaulle vastustaa edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenyyttä. 

29.-30.

Roomassa järjestetään huippukokous ETY:n ja Euratomin perustamissopimusten allekirjoittamisen 10-vuotisjuhlan kunniaksi. Valtion- ja hallitusten päämiehet ilmoittavat aikomuksestaan saattaa voimaan kolmen yhteisön sulautumissopimus 1. heinäkuuta 1967.

Kesäkuu

30.

Komissio allekirjoittaa tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) monenkeskisten neuvottelujen päätösasiakirjan (Kennedyn kierros).

Heinäkuu

1.

Sulautumissopimus, jolla yhdistetään Euroopan yhteisöjen (EHTY, ETY, Euratom) päätöksentekoelimet, tulee voimaan. Tästä lähtien Euroopan yhteisöillä on yhteinen komissio ja yhteinen neuvosto. Kumpikin toimielin kuitenkin jatkaa toimintaansa kutakin yhteisöä koskevien sääntöjen mukaisesti.

3.

Euroopan yhteisöjen neuvosto pitää ensimmäisen kokouksensa Saksan toimiessa puheenjohtajavaltiona.

6.

Uusi komissio astuu virkaan puheenjohtajanaan Jean Rey.

Syyskuu

13.

Komissio antaa lausunnon Yhdistyneen kuningaskunnan, Tanskan, Irlannin ja Norjan hakemuksista EY:n jäseneksi.

Marraskuu

28.

Toimielimet pitävät vuosittaisen yhteiskokouksensa ja keskustelevat yhteisöjen tulevasta kehityksestä toimielinten sulautumisen jälkeen.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top