Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1967

Euroopa Liidu ajalugu - 1967


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Veebruar

9

Euroopa Majandusühenduse ministrite nõukogu otsustab ühtlustada ühenduses kaudsed maksud, võtta vastu käibemaksusüsteemi põhimõtte ning kiita heaks esimese keskmise pikkusega majanduspoliitika programm, milles on määratletud ja kehtestatud ühenduse majanduspoliitika eesmärgid tulevasteks aastateks.

Märts

13

Alain Pohler valitakse tagasi Euroopa Parlamendi presidendiks.

Mai

11

Ühendkuningriik esitab uuesti taotluse ühinemiseks Euroopa Ühendusega. Talle järgnevad Iirimaa ja Taani ning pisut hiljem Norra. Kindral Charles de Gaulle on endiselt vastu Ühendkuningriigi ühinemisele.

29–30

Tippkohtumine Roomas, millega tähistatakse kümne aasta möödumist EMÜ ja Euratomi asutamislepingu allakirjutamisest. Riigipead ja valitsusjuhid väljendavad tahet jõustada 1. juulil 1967 kolme ühenduse institutsioonide liitmisleping.

Juuni

30

Komisjon kirjutab alla üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) mitmepoolsete läbirääkimiste (Kennedy voor) lõppaktile.

Juuli

1

Jõustub Euroopa ühenduste (ESTÜ, EMÜ ja Euratomi) täitevorganite liitmisleping. Nüüdsest on Euroopa ühendustel ühtne komisjon ja ühtne nõukogu. Mõlemad jätkavad siiski toimimist iga ühenduse eeskirjade kohaselt.

3

Euroopa Ühenduste Nõukogu esimene istung Saksamaa eesistumisel.

6

Ametisse astub komisjoni uus koosseis eesotsas president Jean Reyga.

September

13

Komisjon esitab arvamuse Ühendkuningriigi, Taani, Iirimaa ja Norra ühinemistaotluse kohta.

November

28

Institutsioonide ühine aastakoosolek, kus arutatakse ühenduste arenguväljavaateid pärast institutsioonide liitmist.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Vaata ka …
Back to top