Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1967

Dějiny Evropské unie - 1967


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Únor

9

V Radě ministrů EHS je rozhodnuto o tom, že budou přijaty zásady harmonizace nepřímých daní ve Společenství pro fungování systémů daně z přidané hodnoty. Rovněž je schválen první střednědobý hospodářský program, který stanovuje cíle hospodářské politiky Společenství na příští roky.

Březen

13

Předsedou Evropského parlamentu je opět zvolen Alain Poher.

Květen

11

Spojené království podává znovu žádost o vstup do Společenství. Po něm podá žádost Irsko a Dánsko a později i Norsko. Generál de Gaulle stále blokuje vstup Velké Británie.

29-30

V Římě se koná summit na počest desátého výročí podpisu Smlouvy o EHS a Smlouvy o Euratomu. Vedoucí představitelé členských států vyjadřují svou vůli, aby smlouva o sloučení orgánů tří Společenství vstoupila v platnost k 1. červenci 1967.

Červen

30

Komise podepisuje závěrečný akt mnohostranných jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) – tzv. Kennedyho kola.

Červenec

1

Smlouva o jednotných orgánech vstupuje v platnost, čímž se slučují výkonné orgány Evropských společenství (ESUO, EHS a Euratom). Od té chvíle budou mít Evropská společenství jednotnou Komisi a jednotnou Radu. Obě instituce však i nadále jednají v souladu s pravidly, kterými se řídí jednotlivá Společenství.

3

Koná se první zasedání Rady Evropských společenství. Předsednickou zemí je Německo.

6

Své funkce se ujímá nová Komise v čele s Jeanem Reyem.

Září

13

Komise předkládá stanovisko k žádosti Spojeného království, Dánska, Irska a Norska o vstup do Evropských společenství.

Listopad

28

Koná se každoroční společné zasedání evropských institucí, na kterém se projednávají perspektivy rozvoje Společenství po sloučení jejich orgánů.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Viz také: 
Back to top