Európska únia

História Európskej únie - 1966

História Európskej únie - 1966


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Január

1.

EHS vstupuje do tretej a poslednej etapy prechodu na spoločný trh. To má za následok nahradenie jednomyseľného hlasovania väčšinovým systémom pri väčšine rozhodnutí Rady.

20.

V Bruseli (Belgicko) sa koná spoločné výročné zasadnutie európskych inštitúcií. Rozhovory sa týkajú najmä dvoch inštitucionálnych problémov: spolupráce medzi Komisiou a Radou a väčšinových rozhodnutí Rady.

28. - 29.

Luxemburský kompromis. Francúzsko po sedemmesačnom uplatňovaní politiky "prázdnej stoličky" opäť zaujíma svoje miesto v Rade výmenou za zachovanie jednomyseľného hlasovania v prípade, že ide o významný záujem.

Marec

7.

Pán Alain Poher je zvolený za predsedu Európskeho parlamentu.

31.

Komisia dáva návrh Rade, týkajúci sa financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), nezávislých príjmov Spoločenstva a širších právomocí Európskeho parlamentu.

Apríl

5.

Belgicko ratifikuje Zmluvu, ktorou sa zriaďuje Rada a Komisia Európskych spoločenstiev.

29.

Taliansko ratifikuje Zmluvu, ktorou sa zriaďuje Rada a Komisia Európskych spoločenstiev.

Máj

11.

Rada prijíma rozhodnutia a uznesenia upravujúce časový harmonogram a financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a stanovuje svoje ciele v iných oblastiach spoločného záujmu.

Jún

30.

Luxemburské veľkovojvodstvo ratifikuje Zmluvu, ktorou sa zriaďuje Rada a Komisia Európskych spoločenstiev.

Október

25.

Holandsko ratifikuje Zmluvu, ktorou sa zriaďuje Rada a Komisia Európskych spoločenstiev.

November

28.

Koná sa spoločné zasadnutie európskych inštitúcií. Diskusia sa sústredí najmä na pokrok Spoločenstva smerom k hospodárskej únii a na budúce perspektívy.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Klikni tiež na...: 
Back to top