Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1966

Istoria Uniunii Europene - 1966


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Ianuarie

1

CEE intră în cea de-a treia şi ultima etapă a tranziţiei către piaţa comună. Aceasta presupune că majoritatea deciziilor Consiliului sunt adoptate prin sistemul de vot majoritar, care înlocuieşte sistemul de vot în unanimitate.

20

La Bruxelles (Belgia) are loc reuniunea anuală a instituţiilor europene. Discuţiile abordează în principal două probleme interinstituţionale: cooperarea între Comisie şi Consiliu şi deciziile cu majoritate de voturi ale Consiliului.

28-29

Compromisul de la Luxemburg. După ce a aplicat o politică „a scanului gol” timp de şapte luni, Franţa îşi reia locul în Consiliu, în schimbul menţinerii sistemului de vot în unanimitate în situaţiile în care sunt implicate interese majore.

Martie

7

Alain Poher este ales preşedinte al Parlamentului European.

31

Comisia prezintă Consiliului propunerea privind finanţarea politicii agricole comune (PAC), veniturile independente ale Comunităţii şi extinderea atribuţiilor Parlamentului European.

Aprilie

5

Belgia ratifică Tratatul de instituire a Consiliului şi Comisiei Comunităţilor Europene.

29

Italia ratifică Tratatul de instituire a Consiliului şi Comisiei Comunităţilor Europene.

Mai

11

Consiliul adoptă decizii şi rezoluţii privind etapele şi finanţarea politicii agricole comune (PAC) şi stabileşte obiective în alte domenii de interes comun.

Iunie

30

Marele Ducat al Luxemburgului ratifică Tratatul de instituire a Consiliului şi Comisiei Comunităţilor Europene.

Octombrie

25

Ţările de Jos ratifică Tratatul de instituire a Consiliului şi Comisiei Comunităţilor Europene.

Noiembrie

28

Este organizată o reuniune comună a instituţiilor europene. Dezbaterile vizează în principal progresele Comunităţii către uniunea economică şi planurile de viitor.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Alte linkuri
Back to top