Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1966

De geschiedenis van de Europese Unie - 1966


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januari

1

Voor de EEG begint de derde en laatste fase van de overgangsperiode die de gemeenschappelijke markt voorafgaat. Dit impliceert voor de meeste besluiten van de Raad dat de stemming met eenparigheid van stemmen wordt vervangen door stemming bij meerderheid.

20

De jaarlijkse gezamenlijke vergadering van de Europese instellingen vindt plaats in Brussel (België). De besprekingen hebben hoofdzakelijk betrekking op twee institutionele problemen: de samenwerking tussen de Commissie en de Raad en de besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen bij de Raad.

28-29

Het compromis van Luxemburg. Na zeven maanden een "politiek van de lege stoel" gevoerd te hebben en in ruil voor het handhaven van de eenparigheid van stemmen wanneer vitale belangen op het spel staan neemt Frankrijk zijn plaats in de Raad weer in.

Maart

7

De heer Alain Poher wordt verkozen tot voorzitter van het Europees Parlement.

31

De Commissie dient bij de Raad haar voorstel in betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), de eigen middelen van de Gemeenschap en de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement.

April

5

België ratificeert het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie voor de Europese Gemeenschappen.

29

Italië ratificeert het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie voor de Europese Gemeenschappen.

Mei

11

De Raad hecht zijn goedkeuring aan besluiten en resoluties betreffende het tijdschema en de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en stelt zijn doelstellingen vast voor andere gebieden van gemeenschappelijk belang.

Juni

30

Het Groothertogdom Luxemburg ratificeert het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie voor de Europese Gemeenschappen.

Oktober

25

Nederland ratificeert het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie voor de Europese Gemeenschappen.

November

28

Gezamenlijke vergadering van de Europese instellingen. De besprekingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de vooruitzichten en op de vorderingen van de Gemeenschap op weg naar een economische unie.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zie ook
Back to top