Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1966

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1966


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Jannar

1

Il-KEE tidħol fit-tielet u l-aħħar fażi tat-tranżizzjoni għas-suq komuni. Dan jinvolvi s-sostituzzjoni tal-vot unanimu bis-sistema tal-maġġoranza għall-biċċa l-kbira tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill.

20

Issir ġewwa Brussell, fil-Belġju, il-laqgħa annwali konġunta bejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Id-diskussjoni tittratta prinċipalment żewġ problemi istituzzjonali: il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill u d-deċiżjonijiet permezz tal-maġġoranza tal-Kunsill.

28-29

Kompromess tal-Lussemburgu. Wara li ħaddmet politika ta' "siġġu vojt" għal seba' xhur, Franza terġa' tieħu postha fil-Kunsill bi bdil maż-żamma tal-vot unanimu meta fin-nofs ikunu involuti interessi maġġuri.

Marzu

7

Is-Sur Alain Poher jiġi elett President tal-Parlament Ewropew.

31

Il-Kummissjoni tagħmel il-proposta tagħha lill-Kunsill dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni (PAK), id-dħul indipendenti għall-Komunità u setgħat aktar wiesgħa għall-Parlament Ewropew.

April

5

Il-Belġju jirratifika t-Trattat li jistabbilixxi Kunsill u Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.

29

L-Italja tirratifika t-Trattat li jistabbilixxi Kunsill u Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.

Mejju

11

Il-Kunsill jadotta deċiżjonijiet u riżoluzzjonijiet fir-rigward tal-kalendarju u l-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) u jistabbilixxi l-għanijiet f'oqsma oħra ta' interess komuni.

Ġunju

30

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu jirratifika t-Trattat li jistabbilixxi Kunsill u Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.

Ottubru

25

Il-Pajjiżi l-Baxxi jirratifikaw it-Trattat li jistabbilixxi Kunsill u Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.

Novembru

28

Laqgħa konġunta tal-istituzzjonijiet Ewropej. Id-diskussjoni tikkonċentra prinċipalment fuq il-progress tal-Komunità lejn unjoni ekonomika u l-prospetti għall-ġejjieni.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Ara wkoll
Back to top