Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1966

Eiropas Savienības vēsture - 1966


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Janvāris

1

EEK uzsāk trešo un pēdējo fāzi pārejai uz kopējo tirgu. Tā paredz vienprātīga balsojuma aizstāšanu ar vairākuma sistēmu attiecībā uz lielāko daļu Padomes lēmumu.

20

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropas iestāžu ikgadējā apvienotā sanāksme. Tajā galvenokārt tiek aplūkotas divas institucionālas problēmas: sadarbība starp Komisiju un Padomi un Padomes lēmumi, ko pieņem ar balsu vairākumu.

28-29

Luksemburgas kompromiss. Pēc "tukšā krēsla" politikas īstenošanas vairāku mēnešu garumā Francija atkal piedalās Padomes sanāksmēs ar noteikumu, ka gadījumos, kad tiek skartas svarīgas valsts intereses, paliek spēkā noteikums par vienprātību.

Marts

7

Par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju tiek ievēlēts Alēns Poērs.

31

Komisija iesniedz priekšlikumu Padomei par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) finansēšanu, patstāvīgiem Kopienas ienākumiem un plašākām Eiropas Parlamenta pilnvarām.

Aprīlis

5

Beļģija ratificē Eiropas Kopienu Padomes un Komisijas dibināšanas līgumu.

29

Itālija ratificē Eiropas Kopienu Padomes un Komisijas dibināšanas līgumu.

Maijs

11

Padome pieņem lēmumus un rezolūcijas par KLP īstenošanas grafiku un finansēšanu un nosaka savus mērķus citās kopējo interešu jomās.

Jūnijs

30

Luksemburgas Lielhercogiste ratificē Eiropas Kopienu Padomes un Komisijas dibināšanas līgumu.

Oktobris

25

Nīderlande ratificē Eiropas Kopienu Padomes un Komisijas dibināšanas līgumu.

Novembris

28

Notiek kopēja Eiropas iestāžu sanāksme. Tajā galvenokārt tiek runāts par Kopienas virzību uz ekonomisko savienību un tās nākotnes perspektīvām.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Skatīt arī
Back to top