Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1966 m.

Europos Sąjungos istorija - 1966 m.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Sausis

1 d.

EEB pradėjo trečią ir paskutinį perėjimo prie bendrosios rinkos etapą. Pakeista balsavimo tvarka Taryboje – daugumai sprendimų priimti nebereikia visų balsų, o tik jų daugumos.

20 d.

Briuselyje (Belgija) įvyko bendras Europos institucijų posėdis. Daugiausiai diskutuota dėl dviejų su institucijomis susijusių problemų: Komisijos ir Tarybos bendradarbiavimo ir sprendimų priėmimo Taryboje balsų dauguma.

28–29 d.

„Liuksemburgo kompromisas“. Septynis mėnesius nedalyvavusi Tarybos posėdžiuose Prancūzija sutiko vėl juose dalyvauti išsiderėjusi, kad sprendimai dėl su pagrindiniais interesais susijusių klausimų būtų priimami visais balsais.

Kovas

7 d.

Alainas Poheris išrinktas Europos Parlamento pirmininku.

31 d.

Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (BŽŪP), Bendrijos savų pajamų ir didesnių Europos Parlamento galių.

Balandis

5 d.

Belgija ratifikavo Europos Bendrijų Tarybos ir Komisijos steigimo sutartį.

29 d.

Italija ratifikavo Europos Bendrijų Tarybos ir Komisijos steigimo sutartį.

Gegužė

11 d.

Taryba priėmė sprendimus ir nutarimus, kuriais reglamentuojamas bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimo tvarkaraštis ir finansavimas ir nustatomi jos tikslai kitose bendro intereso srityse.

Birželis

30 d.

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ratifikavo Europos Bendrijų Tarybos ir Komisijos steigimo sutartį.

Spalis

25 d.

Nyderlandai ratifikavo Europos Bendrijų Tarybos ir Komisijos steigimo sutartį.

Lapkritis

28 d.

Įvyko bendras Europos institucijų posėdis. Daugiausiai diskutuota apie Bendrijos pažangą kuriant ekonominę sąjungą ir apie ateities perspektyvas.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Papildoma informacija
Back to top