an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1966

Stair an Aontais Eorpaigh - 1966


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Eanáir

1

Tosaíonn an CEE ar an tríú céim, sé sin an chéim dheireanach sula gcuirtear an cómhargadh ar bun. Is éard atá i dtrácht leis seo córas tromlaigh a thabhairt isteach in áit vóta aontoilíochta le haghaidh formhór chinntí na Comhairle.

20

Reáchtáiltear an comhchruinniú bliantúil idir na hinstitiúidí Eorpacha i mBruiséil na Beilge. Pléitear dhá fhadhb insitiúideacha go príomha: comhoibriú idir an Coimisiún agus an Chomhairle mar aon le cinntí tromlaigh na Comhairle.

28-29

Comhréiteach Lucsamburg. Tar éis di glacadh le beartas "cathaoir fholamh" ar feadh seacht míosa, glacann an Fhrainc áit ar an gComhairle arís tar éis don vóta aontoilíochta a choimeád nuair a bhíonn mórleasanna i ngeall ann.

Márta

7

Toghtar an tUasal Alain Poher ina uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa.

31

Déanann an Coimisiún moladh don Chomhairle maidir le maoiniú an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT), ioncam neamhspleách don Chomhphobal agus cumhachtaí níos leithne do Pharlaimint na hEorpa.

Aibreán

5

Daingníonn an Bheilg an Conradh chun Comhairle agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach a thionscnamh.

29

Daingníonn an Iodáil an Conradh chun Comhairle agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach a thionscnamh.

Bealtaine

11

Glacann an Chomhairle cinntí agus réitigh a rialaíonn an t-amchlár agus maoiniú an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT) agus socraíonn sí a cuspóirí i réimsí comhleasa eile.

Meitheamh

30

Daingníonn Ard-Diúcacht Lucsamburg an Conradh chun Comhairle agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach a thionscnamh.

Deireadh Fómhair

25

Daingníonn an Ísiltír an Conradh chun Comhairle agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach a thionscnamh.

Samhain

28

Reáchtáiltear comhchruinniú de chuid institiúidí na hEorpa. Díríonn an díospóireacht don chuid is mó ar dhul chun cinn an Chomhphobail i leith aontais eacnamaíoch agus ionchas sa todhchaí.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Féach freisin
Back to top