Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1966

Euroopa Liidu ajalugu - 1966


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Jaanuar

1

Algab EMÜ ühisturule ülemineku kolmas ehk viimane etapp. See hõlmab ühehäälsuse nõude asendamist enamushääletusega suurema osa nõukogu otsuste puhul.

20

Euroopa institutsioonide ühine aastakoosolek Brüsselis. Arutelu all on peamiselt kaks institsioonidega seotud küsimust: koostöö komisjoni ja nõukogu vahel ning nõukogu enamusotsused.

28–29

Luxembourgi kompromiss. Pärast seitse kuud kestnud nn tühja tooli poliitikat osaleb Prantsusmaa jälle nõukogu koosolekutel. Kompromissiks on ühehäälsuse säilitamine riiklikult olulistes küsimustes.

Märts

7

Euroopa Parlamendi presidendiks valitakse Alain Pohler.

31

Komisjon esitab nõukogule ettepaneku seoses ühise põllumajanduspoliitika rahastamisega, ühenduse sõltumatute tuludega ja Euroopa Parlamendi volituste laiendamisega.

Aprill

5

Belgia ratifitseerib Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamislepingu.

29

Itaalia ratifitseerib Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamislepingu.

Mai

11

Nõukogu võtab vastu otsused ja resolutsioonid, milles käsitletakse ühise põllumajanduspoliitika ajakava ja rahastamist, ning määratleb eesmärgid muudes ühishuvi pakkuvates valdkondades.

Juuni

30

Luksemburg ratifitseerib Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamislepingu.

Oktoober

25

Madalmaad ratifitseerivad Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamislepingu.

November

28

Euroopa institutsioonide ühine koosolek. Arutelu keskmes on ühenduse edenemine liikumisel majandusühenduse poole ning tulevikuväljavaated.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Vaata ka …: 
Back to top