Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1966

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1966


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Ιανουάριος

1

Η ΕΟΚ εισέρχεται στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της μετάβασης προς την Κοινή Αγορά. Τούτο συνεπάγεται την αντικατάσταση του συστήματος της ομοφωνίας με εκείνο της πλειοψηφίας για τις περισσότερες αποφάσεις του Συμβουλίου.

20

Διεξάγεται στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, η ετήσια κοινή συνεδρίαση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων . Οι συζητήσεις αφορούν κυρίως δύο θεσμικά προβλήματα: τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου και τις αποφάσεις του Συμβουλίου με πλειοψηφία.

28-29

Συμβιβασμός του Λουξεμβούργου. Η Γαλλία αφού έχει εφαρμόσει την πολιτική του "κενού εδράνου" για επτά μήνες, ξαναπαίρνει τη θέση της στο Συμβούλιο με αντάλλαγμα τη διατήρηση της ομοφωνίας σε περίπτωση συμφερόντων μείζονος σημασίας.

Μάρτιος

7

Ο κ. Alain Poher εκλέγεται Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

31

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), ανεξάρτητα έσοδα για την Κοινότητα και ευρύτερες εξουσίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Απρίλιος

5

Το Βέλγιο κυρώνει τη συνθήκη για την ίδρυση Συμβουλίου και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

29

Η Ιταλία κυρώνει τη συνθήκη για την ίδρυση Συμβουλίου και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Μάιος

11

Το Συμβούλιο εκδίδει αποφάσεις και ψηφίσματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και καθορίζει τους στόχους του σε άλλους τομείς κοινού συμφέροντος.

Ιούνιος

30

Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου κυρώνει τη συνθήκη για την ίδρυση Συμβουλίου και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οκτώβριος

25

Οι Κάτω Χώρες κυρώνουν τη συνθήκη για την ίδρυση Συμβουλίου και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Νοέμβριος

28

Διεξάγεται κοινή συνεδρίαση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στην πρόοδο της Κοινότητας προς την οικονομική ένωση και τις μελλοντικές προοπτικές.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top