Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1966

Den Europæiske Unions historie - 1966


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januar

1

EØF gik ind i den tredje og sidste fase af overgangen til fællesmarkedet, hvilket indebar, at de fleste af Rådets beslutninger skulle træffes med kvalificeret flertal i stedet for med enstemmighed.

20

Fællesskabets institutioner afholdt deres årlige fællesmøde i Bruxelles og diskuterede hovedsageligt to institutionelle problemer: Samarbejdet mellem Kommissionen og Rådet og Rådets flertalsbeslutninger.

28-29

Luxembourg-kompromiset. Efter at have ført "den tomme stols" politik i syv måneder genoptog Frankrig sin plads i Rådet til gengæld for, at beslutninger skulle træffes med enstemmighed, når vitale interesser stod på spil.

Marts

7

Alain Poher blev valgt til formand for Europa-Parlamentet.

31

Kommissionen fremsatte et forslag til Rådet om finansiering af den fælles landbrugspolitik, Fællesskabets egne indtægter og udvidelse af Europa-Parlamentets beføjelser.

April

5

Belgien ratificerede traktaten om oprettelse af et fælles råd og en fælles kommission for De Europæiske Fællesskaber.

29

Italien ratificerede traktaten om oprettelse af et fælles råd og en fælles kommission for De Europæiske Fællesskaber.

Maj

11

Rådet vedtog beslutninger og resolutioner om tidsplanen for og finansieringen af den fælles landbrugspolitik og fastlagde sine mål inden for andre områder af fælles interesse.

Juni

30

Storhertugdømmet Luxembourg ratificerede traktaten om oprettelse af et fælles råd og en fælles kommission for De Europæiske Fællesskaber.

Oktober

25

Nederlandene ratificerede traktaten om oprettelse af et fælles råd og en fælles kommission for De Europæiske Fællesskaber.

November

28

Fællesskabets institutioner afholdt et fællesmøde og diskuterede især Fællesskabets udvikling i retning af en økonomisk union samt udsigterne for fremtiden.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se også: 
Back to top