Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1966

Dějiny Evropské unie - 1966


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Leden

1

EHS vstupuje do třetí a poslední fáze své transformace ve společný trh. To také znamená, že jednomyslné hlasování je pro většinu rozhodnutí Rady nahrazeno většinovým systémem.

20

V Bruselu se koná každoroční společné zasedání evropských orgánů. Diskuze se hlavně týkají dvou institucionálních problémů: spolupráce mezi Komisí a Radou a většinových rozhodnutí Rady.

28-29

Lucemburský kompromis. Poté, co Francie po dobu sedmi měsíců uplatňovala „politiku prázdné židle“, se vrací na své místo v Radě výměnou za zachování jednomyslného hlasování v případě důležitých rozhodnutí.

Březen

7

Předsedou Evropského parlamentu je zvolen Alain Poher.

31

Komise předkládá Radě návrh týkající se financování společné zemědělské politiky (SZP), nezávislých příjmů pro Společenství a větších pravomocí pro Evropský parlament.

Duben

5

Belgie ratifikuje Smlouvu o vytvoření Rady a Komise Evropských společenství.

29

Itálie ratifikuje Smlouvu o vytvoření Rady a Komise Evropských společenství.

Květen

11

Rada přijímá rozhodnutí a usnesení týkající se harmonogramu a financování společné zemědělské politiky (SZP) a stanovuje své cíle v ostatních oblastech společného zájmu.

Červen

30

Lucembursko ratifikuje Smlouvu o vytvoření Rady a Komise Evropských společenství.

Říjen

25

Nizozemsko ratifikuje Smlouvu o vytvoření Rady a Komise Evropských společenství.

Listopad

28

Koná se společné zasedání evropských orgánů. Diskuze se hlavně týkají pokroku, kterého Společenství dosáhlo na cestě k vytvoření hospodářské unie, a perspektiv do budoucna.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Viz také
Back to top