Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1966 r.

Историята на Европейския съюз - 1966 r.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Януари

1

ЕИО навлиза в третата и последна фаза от прехода към общия пазар. Това предполага смяната на единодушното гласуване с мажоритарна система за по-голяма част от решенията на Съвета.

20

В Брюксел, Белгия, се провежда годишната съвместна среща на европейските институции. Дискусията засяга главно два институционални проблема: сътрудничеството между Комисията и Съвета и мажоритарните решения на Съвета.

28-29

Сключва се „Люксембургският компромис“. След прилагането на политиката на „празния стол“ в продължение на седем месеца Франция отново заема мястото си в Съвета в замяна на запазване на единодушното гласуване по отношение на въпроси от съществено значение.

Март

7

Алeн Поeр е избран за председател на Европейския парламент.

31

Комисията представя пред Съвета предложението си за финансиране на Общата стопанска политика (ОСП), за независими приходи на Общността и за по-големи правомощия на Европейския парламент.

Април

5

Белгия ратифицира Договора за създаване на Съвет и Комисия на Европейските общности.

29

Италия ратифицира Договора за създаване на Съвет и Комисия на Европейските общности.

Май

11

Съветът приема решенията и резолюциите за графика и финансирането на Общата селскостопанска политика (ОСП) и определя целите си в други сфери от общ интерес.

Юни

30

Велико херцогство Люксембург ратифицира Договора за създаване на Съвет и Комисия на Европейските общности.

Октомври

25

Нидерландия ратифицира Договора за създаване на Съвет и Комисия на Европейските общности.

Ноември

28

Провежда се съвместна среща на европейските институции. Дискусията се концентрира главно върху прогреса на Общността към икономически съюз и бъдещите перспективи.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Вижте също
Back to top