Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1965

Europeiska unionens historia - 1965


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Mars

2

Victor Leemans väljs till talman för Europaparlamentet.

April

5-30

Styrelsen för FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) håller sitt första möte i New York. Den antar ett arbetsprogram, upprättar biträdande organ och fastställer sina arbetsuppgifter.

8

Fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna (EKSG, EEG och Euratom) undertecknas i Bryssel. Det träder i kraft den 1 juli 1967.

Juni

26

Frankrike ratificerar fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna.

30

Tyskland ratificerar fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna.

Juli

1

Frankrike avbryter förhandlingarna om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och den franska regeringen kallar hem sin ständige företrädare. Den franska delegationen beslutar att tillsvidare inte delta i möten med rådet eller kommittén bestående av medlemsstaternas ständiga representanter.

22

Kommissionen lägger fram ett memorandum inför rådet om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och gemenskapens egna intäkter.

26-27

Rådet godtar kommissionens memorandum om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken som ett lämpligt diskussionsunderlag.

September

20

Kommissionen lämnar en rekommendation till medlemsstaterna om att undvika att skapa nya hinder för handel inom gemenskapen när de antar nya tekniska lagar och bestämmelser.

December

1

Dekker-domen. I fråga om social trygghet för migrerande arbetstagare klargör EG-domstolen att begreppet "vårdförmåner" inte innefattar belopp som betalas utöver de pensioner som skall täcka en del av pensionärernas bidrag till sjukförsäkringen.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se också
Back to top