Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1965

Zgodovina Evropske unije - 1965


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Marec

2

Belgijski politik Victor Leemans je bil izvoljen za predsednika Evropskega parlamenta.

April

5-30

Odbor Konference Združenih narodov o trgovini in razvoju se je prvič sestal v ameriškem mestu New York. Sprejel je načrt dela, vzpostavil podrejene agencije in jim določil obseg nalog.

8

V Bruslju je bila podpisana pogodba o združitvi izvršnih organov vseh treh skupnosti (Evropske skupnosti za premog in jeklo, Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo). Veljati naj bi začela 1. julija 1967.

Junij

26

Francija je ratificirala pogodbo o ustanovitvi enotnega Sveta in Komisija Evropskih skupnosti.

30

Zvezna republika Nemčija je ratificirala pogodbo o ustanovitvi enotnega Sveta in Komisije Evropskih skupnosti.

Julij

1

Francija je zaustavila pogajanja o financiranju skupne kmetijske politike in odpoklicala svojega stalnega predstavnika. Francoska vlada se je odločila, da začasno ne bo sodelovala na sestankih Sveta in Odbora stalnih predstavnikov.

22

Komisija je Svetu predstavila dokument o financiranju skupne kmetijske politike in neodvisnih prihodkih Skupnosti.

26-27

Svet je sprejel dokument Komisije o financiranju skupne kmetijske politike kot pogajalsko osnovo.

September

20

Komisija je na države članice naslovila priporočilo, naj pri sprejemanju zakonodaje in tehničnih predpisov ne postavljajo novih ovir trgovini znotraj Skupnosti.

December

1

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Dekker o socialni varnosti delavcev migrantov razsodilo, da dodatki pokojnini, ki so namenjeni kritju dela prispevkov upokojenca za zdravstveno zavarovanje, ne spadajo v obseg pojma „storitve“.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Glej tudi
Back to top