Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1965

Istoria Uniunii Europene - 1965


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Martie

2

Dl Leemans este ales preşedinte al Parlamentului European.

Aprilie

5-30

Consiliul Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD), organul permanent al Conferinţei, organizează prima sa reuniune la New York (SUA). Acesta îşi adoptă programul de lucru, înfiinţează agenţii subsidiare şi le stabileşte cadrul de referinţă.

8

Tratatul de fuziune a organelor executive ale celor trei comunităţi (CECO, CEE, Euratom) este semnat la Bruxelles. Acesta va intra în vigoare la 1 iulie 1967.

Iunie

26

Franţa ratifică Tratatul de instituire a Consiliului şi Comisiei Comunităţilor Europene.

30

Germania ratifică Tratatul de instituire a Consiliului şi Comisiei Comunităţilor Europene.

Iulie

1

Franţa întrerupe negocierile privind finanţarea politicii agricole comune (PAC). Guvernul francez îşi recheamă reprezentantul permanent. În această perioadă, delegaţia franceză nu va participa la reuniunile Consiliului sau ale Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi.

22

Comisia prezintă Consiliului un memoriu privind finanţarea PAC şi veniturile independente ale Comunităţii.

26-27

Consiliul acceptă memoriul Comisiei privind finanţarea PAC, pe care îl consideră o bază solidă de continuare a negocierilor.

Septembrie

20

Comisia adresează o recomandare statelor membre, prin care le solicită să nu genereze noi obstacole în calea comerţului intracomunitar atunci când adoptă legi şi regulamente cu caracter tehnic.

Decembrie

1

Hotărârea Dekker. În contextul dispoziţiilor referitoare la securitatea socială a lucrătorilor migranţi, Curtea Europeană de Justiţie arată că termenul „prestaţii în natură” nu vizează suplimentele prestaţiilor de pensie destinate să contribuie la finanţarea asigurării de sănătate a titularului pensiei.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Alte linkuri
Back to top