Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1965 m.

Europos Sąjungos istorija - 1965 m.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Kovas

2 d.

Victoras Leemansas išrinktas Europos Parlamento pirmininku.

Balandis

5–30 d.

Pirmasis Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) valdybos (nuolatinio Konferencijos organo) posėdis Niujorke (JAV). Patvirtinta darbo programa, įsteigtos pavaldžiosios agentūros ir nustatyta kompetencijos sritis.

8 d.

Briuselyje pasirašyta sutartis dėl trijų Bendrijų (EAPB, EEB, Euratomo) vykdomųjų institucijų sujungimo. Ji įsigaliojo 1967 m. liepos 1 d.

Birželis

26 d.

Prancūzija ratifikavo Europos Bendrijų Tarybos ir Komisijos steigimo sutartį.

30 d.

Vokietija ratifikavo Europos Bendrijų Tarybos ir Komisijos steigimo sutartį.

Liepa

1 d.

Prancūzija sustabdė derybas dėl bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) finansavimo. Prancūzijos vyriausybė atšaukė savo nuolatinį atstovą. Kurį laiką Prancūzijos delegacija nedalyvavo Tarybos ir Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiuose.

22 d.

Komisija Tarybai pateikė memorandumą dėl BŽŪP finansavimo ir Bendrijos savų pajamų.

26–27 d.

Taryba pripažino, kad Komisijos memorandumas dėl BŽŪP finansavimo yra tvirtas pagrindas diskusijoms.

Rugsėjis

20 d.

Komisija paskelbė rekomendaciją valstybėms narėms. Ji paprašė leidžiant techninio pobūdžio įstatymus ir kitus teisės aktus nekurti naujų kliūčių Bendrijos vidaus prekybai.

Gruodis

1 d.

Europos Teisingumo Teismo sprendimas Dekkerio byloje. Dėl darbuotojų migrantų socialinės apsaugos Europos Teisingumo Teismas išaiškino, kad terminas „išmokos natūra“ nereiškia sumų, išmokamų papildomai prie pensijų ir skirtų pensininko sveikatos draudimo įmokų daliai padengti.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Papildoma informacija
Back to top