Európai Unió

Az Európai Unió története - 1965

Az Európai Unió története - 1965


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Március

2

Victor Leemanst választják az Európai Parlament elnökévé.

Április

5-30

Az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) Tanácsa (a konferencia állandó szerve), megtartja első ülését New Yorkban (USA), és ennek keretében elfogadja munkatervét, létrehozza alszervezeteit, és meghatározza működési szabályzatát.

8

Brüsszelben a tagállamok aláírják a három európai közösség (ESZAK, EGK, EURATOM) végrehajtó szerveinek az egyesüléséről szóló szerződést, amely 1967. július 1-jével lép hatályba.

Június

26

Franciaország ratifikálja az Európai Közösségek egységes Tanácsának és Bizottságának létrehozásáról rendelkező szerződést.

30

Németország ratifikálja az Európai Közösségek egységes Tanácsának és Bizottságának létrehozásáról rendelkező szerződést.

Július

1

Franciaország megszakítja a közös agrárpolitika (KAP) finanszírozásával foglalkozó tárgyalásokat. A francia kormány visszahívja állandó képviselőjét. A francia küldöttség egy ideig nem vesz részt sem a Tanács, sem az Állandó Képviselők Bizottságának ülésein.

22

A Bizottság memorandumot terjeszt a Tanács elé a KAP finanszírozásáról, illetve a közösségi költségvetés saját forrásairól.

26-27

A Tanács vitaalapként elfogadja a Bizottság által előterjesztett, a KAP finanszírozásáról szóló memorandumot.

Szeptember

20

A Bizottság ajánlással fordul a tagországokhoz, amelyben kéri, hogy technikai jellegű jogszabályok és rendeletek elfogadásakor ne állítsanak akadályokat a Közösségen belüli kereskedelem működésének útjába.

December

1

Ítélet a Dekker-ügyben. Az Európai Bíróság kijelenti, hogy a vendégmunkások társadalombiztosításának a keretein belül a "természetbeni juttatás" kifejezés nem alkalmazható olyan nyugdíjjárulék-kiegészítésekre, amelyekkel a nyugdíjas társadalombiztosítási hozzájárulásának egy részét kívánják fedezni.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Kapcsolódó weboldalak
Back to top