Europska unija

Povijest Europske unije - 1965.

Povijest Europske unije - 1965.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Ožujak

2.

Victor Leemans izabran za predsjednika Europskog parlamenta.

Travanj

5. – 30.

Odbor Konferencije Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD), stalno tijelo Konferencije, održava svoje prvo zasjedanje u New Yorku (SAD). Donosi program rada, osniva svoje pomoćne agencije i utvrđuje njihov djelokrug.

8.

U Bruxellesu potpisan ugovor o spajanju izvršnih tijela triju Zajednica (EZUČ, EEZ, Euratom). Stupit će na snagu 1. srpnja 1967.

Lipanj

26.

Francuska ratificira Ugovor o osnivanju jedinstvenog Vijeća i jedinstvene Komisije Europskih zajednica.

30.

Njemačka ratificira Ugovor o osnivanju jedinstvenog Vijeća i jedinstvene Komisije Europskih zajednica.

Srpanj

1.

Francuska prekida pregovore o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Francuska vlada opoziva svog stalnog predstavnika. Francuska delegacija privremeno neće sudjelovati na sastancima Vijeća ili Odbora stalnih predstavnika.

22.

Komisija Vijeću predstavlja memorandum o financiranju ZPP-a i vlastitim izvorima prihoda Zajednice.

26. – 27.

Vijeće prihvaća memorandum Komisije o financiranju ZPP-a kao dobar temelj za pregovore.

Rujan

20.

Komisija državama članicama upućuje preporuku u kojoj od njih zahtijeva da prilikom donošenja novih zakona i tehničkih propisa ne stvaraju nove prepreke trgovini unutar Zajednice.

Prosinac

1.

Presuda Europskog suda u predmetu Dekker. U okviru socijalne sigurnosti radnika migranata, Sud je pojasnio da u opseg pojma „davanja u naravi“ nisu uključeni iznosi koji se plaćaju uz mirovine u svrhu pokrivanja dijela davanja za zdravstveno osiguranje umirovljenika.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Vidi također
Back to top