Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1965

Euroopa Liidu ajalugu - 1965


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Märts

2

Euroopa Parlamendi presidendiks valitakse Victor Leemans.

Aprill

5–30

ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsi (UNCTAD) nõukogu (konverentsi alaline organ) esimene koosolek New Yorgis. Nõukogu võtab vastu oma töökava, asutab allasutused ning paneb paika nende pädevuse ja ülesanded.

8

Brüsselis kirjutatakse alla lepingule, millega liidetakse kolme ühenduse (ESTÜ, EMÜ ja Euratomi) täitevorganid. Leping jõustub 1. juulil 1967.

Juuni

26

Prantsusmaa ratifitseerib Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamislepingu.

30

Saksamaa ratifitseerib Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamislepingu.

Juuli

1

Prantsusmaa katkestab ühise põllumajanduspoliitika rahastamise läbirääkimised. Prantsusmaa valitsus kutsub tagasi oma alalise esindaja. Prantsusmaa delegatsioon ei osale mõnda aega nõukogu ja alaliste esindajate komitee istungitel.

22

Komisjon esitab nõukogule memorandumi ühise põllumajanduspoliitika rahastamise ja ühenduse sõltumatute tuluallikate kohta.

26–27

Nõukogu kiidab heaks komisjoni memorandumi ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ja võtab selle arutelu aluseks.

September

20

Komisjon esitab liikmesriikidele soovituse, paludes mitte tõkestada ühendusesisest kaubandust, kui nad võtavad vastu tehnilist laadi õigusakte ja eeskirju.

Detsember

1

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Dekker. Kohus selgitab seoses võõrtöötajate sotsiaalkindlustusega, et mõiste „mitterahalised hüvitised” ei hõlma pensionäride ravikindlustuskulude katteks pensionidele juurde makstavaid summasid.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Vaata ka …
Back to top