Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1965

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1965


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Μάρτιος

2

Ο κ. Leemans εκλέγεται πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απρίλιος

5-30

Το συμβούλιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), το μόνιμο όργανο της Διάσκεψης, πραγματοποιεί την πρώτη συνεδρίασή του στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας του, θεσπίζει τις επικουρικές του υπηρεσίες και καθορίζει τα καθήκοντά τους.

8

Υπογράφεται στις Βρυξέλλες η συνθήκη συγχώνευσης των εκτελεστικών οργάνων των τριών Κοινοτήτων (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) η οποία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1967.

Ιούνιος

26

Η Γαλλία κυρώνει τη συνθήκη για την ίδρυση Συμβουλίου και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

30

Η Γερμανία κυρώνει τη συνθήκη για την ίδρυση Συμβουλίου και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ιούλιος

1

Η Γαλλία διακόπτει τις διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Η γαλλική κυβέρνηση ανακαλεί το Μόνιμο Αντιπρόσωπό της. Προς το παρόν, η γαλλική αντιπροσωπεία δεν λαμβάνει μέρος στο Συμβούλιο ή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων.

22

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο μνημόνιο για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ και για τα ανεξάρτητα έσοδα της Κοινότητας.

26-27

Το Συμβούλιο αποδέχεται το μνημόνιο της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ ως σταθερή βάση συζήτησης.

Σεπτέμβριος

20

Η Επιτροπή απευθύνει σύσταση προς τα κράτη μέλη όπου ζητεί την αποφυγή δημιουργίας νέων εμποδίων στο ενδοκοινοτικό εμπόριο κατά την έκδοση νόμων ή ρυθμίσεων τεχνικής φύσης.

Δεκέμβριος

1

Απόφαση Dekker. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης των διακινουμένων εργαζομένων, καθιστά σαφές ότι ο όρος "οφέλη εις είδος" δεν αναφέρεται σε ποσά που καταβάλλονται επιπλέον στο συνταξιοδοτικό σύστημα με στόχο να καλύψουν τμήμα της εισφοράς υγειονομικής ασφάλισης του συνταξιούχου.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top