Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1965

Dějiny Evropské unie - 1965


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Březen

2

Předsedou Evropského parlamentu je zvolen Victor Leemans.

Duben

5-30

V New Yorku se koná první zasedání Rady UNCTAD (stálého orgánu Konference OSN o obchodu a rozvoji). Rada schvaluje svůj pracovní program, zakládá pomocné agentury a vymezuje jejich působnost.

8

V Bruselu je podepsána smlouva o sloučení výkonných orgánů tří Společenství (ESUO, EHS a Euratom). V platnost vstoupí 1. července 1967.

Červen

26

Francie ratifikuje Smlouvu o vytvoření Rady a Komise Evropských společenství.

30

Německo ratifikuje Smlouvu o vytvoření Rady a Komise Evropských společenství.

Červenec

1

Francie zastavuje jednání o financování společné zemědělské politiky (SZP). Francouzská vláda odvolává svého stálého zástupce. Francouzská delegace se prozatím nebude účastnit zasedání Rady ani Výboru stálých zástupců.

22

Komise předkládá Radě memorandum o financování SZP a o nezávislých příjmech pro Společenství.

26-27

Rada přijímá memorandum Komise o financování SZP a označuje jej za solidní základ k jednání.

Září

20

Komise zasílá členským státům doporučení, ve kterém je žádá, aby při přijímání nových zákonů a technických předpisů nevytvářely nové překážky obchodu uvnitř Společenství.

Prosinec

1

Rozhodnutí ve věci Dekker. V oblasti sociálního zabezpečení migrujících pracovníků Evropský soudní dvůr konstatoval, že termín „věcné dávky“ v sobě nezahrnuje částky zaplacené navíc k důchodu, které mají pokrýt část příspěvků důchodce na zdravotní pojištění.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Viz také
Back to top