Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1964

Europeiska unionens historia - 1964


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januari

10

Walter Hallstein omväljs till ordförande för Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission.

Mars

21

Jean Duvieusart väljs till talman för Europaparlamentet.

Maj

4

De multilaterala GATT-förhandlingarna inleds officiellt (Kennedy-rundan). Gemenskapen deltar i mötet.

23-15/6

Världskonferensen om handel och utveckling hålls i Genève.

Juni

1

Yaoundékonventionen träder i kraft.

Juli

1

Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) upprättas.

15

Costa/ENEL-domen. EG-domstolen slår fast att gemenskapslagstiftningen har företräde före den nationella lagstiftningen.

September

18

Rådet beslutar att den gemensamma kommissionen skall bestå av nio medlemmar.

December

1

Associeringsavtalet mellan EEG och Turkiet träder i kraft.

15

Rådet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om villkoren för att överföra avgifterna på jordbruksprodukter till gemenskapsbudgeten.

30

FN:s generalförsamling upprättar FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) som ett organ under generalförsamlingen.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se också: 
Back to top