Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1964

Historia Unii Europejskiej - 1964


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Styczeń

10

Walter Hallstein zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji EWG.

Marzec

21

Jean Duvieusart zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Maj

4

Oficjalne otwarcie rundy Kennedy’ego wielostronnych negocjacji handlowych w ramach Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT). Wspólnota uczestniczy w posiedzeniu.

23-15/6

Światowa Konferencja ds. Handlu i Rozwoju w Genewie w Szwajcarii.

Czerwiec

1

Wejście w życie Konwencji z Jaunde.

Lipiec

1

Utworzenie Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).

15

Orzeczenie w sprawie Costa/ENEL. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że prawo wspólnotowe jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego.

Wrzesień

18

Rada osiąga porozumienie w odniesieniu do składu wspólnej Komisji, która ostatecznie składać się będzie z dziewięciu członków.

Grudzień

1

Wejście w życie traktatu o stowarzyszeniu podpisanego przez EWG i Turcję.

15

Rada zleca Komisji przedstawienie propozycji dotyczących finansowania wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz warunków realizacji transferu ceł pobieranych od produktów rolnych do budżetu Wspólnoty.

30

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanawia Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) jako organ Zgromadzenia Ogólnego.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zobacz również
Back to top