Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1964

De geschiedenis van de Europese Unie - 1964


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januari

10

De heer Hallstein wordt herkozen als voorzitter van de Commissie van de EEG.

Maart

21

De heer Duvieusart wordt verkozen tot voorzitter van het Europees Parlement.

Mei

4

Officiële opening van de Kennedy-ronde inzake de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT). De Commissie neemt deel aan de bijeenkomst.

23-15/6

De Wereldconferentie inzake Handel en Ontwikkeling vindt plaats in Genève (Zwitserland).

Juni

1

De Yaoundé-Overeenkomst treedt in werking.

Juli

1

Instelling van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL).

15

Arrest Costa/ENEL. Het Europees Hof van Justitie stelt dat de Gemeenschapswetgeving voorrang heeft op de nationale wetgeving.

September

18

De Raad bereikt een akkoord over de samenstelling van één enkele Commissie die, na een overgangsperiode, negen leden zal tellen.

December

1

De door de EEG en Turkije ondertekende Associatieovereenkomst treedt in werking.

15

De Raad verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen over de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en over de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van de overdracht van heffingen op landbouwproducten naar deGemeenschapsbegroting.

30

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stelt de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) in als orgaan van de Algemene Vergadering.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zie ook: 
Back to top