Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1964

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1964


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Jannar

10

Is-Sur Hallstein jerġa' jiġi elett President tal-Kummissjoni tal-KEE.

Marzu

21

Is-Sur Duvieusart jiġi elett President tal-Parlament Ewropew.

Mejju

4

Ftuħ uffiċjali tas-sessjoni ta' Kennedy ta' negozjati kummerċjali multilaterali taħt il-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT). Il-Komunità tipparteċipa fil-laqgħa.

23-15/6

F'Ġinevra, l-Iżvizzera, issir il-Konferenza Dinjija dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp.

Ġunju

1

Tidħol fis-seħħ il-Konvenzjoni ta' Yaoundé.

Lulju

1

Jiġi stabbilit il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u Garanzija (EAGGF).

15

Sentenza Costa/ENEL. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tiddikjara li l-liġi Komunitarja tipprevali fuq il-liġi nazzjonali.

Settembru

18

Il-Kunsill jilħaq ftehim dwar il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni unika li fl-aħħar mill-aħħar se jkollha disa' membri.

Diċembru

1

Jidħol fis-seħħ it-Trattat ta' Assoċjazzjoni ffirmat bejn il-KEE u t-Turkija.

15

Il-Kunsill jagħti struzzjonijiet lill-Kummissjoni sabiex tissottometti proposti dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) u sabiex tissottometti proposti dwar il-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni tat-trasferiment għall-baġit Komunitarju tad-dazji fuq il-prodotti agrikoli.

30

L-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti toħloq il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar ii-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD) bħala organu tal-Assemblea Ġenerali.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Ara wkoll
Back to top