Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1964

Eiropas Savienības vēsture - 1964


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Janvāris

10

Valteru Halšteinu atkārtoti ievēl par EEK Komisijas priekšsēdētāju.

Marts

21

Par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju tiek ievēlēts Žans Duvjesārs.

Maijs

4

Saskaņā ar Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) oficiāli atklāj daudzpusējo tirdzniecības sarunu Kenedija kārtu. Sanāksmē piedalās arī Kopiena.

23-15/6

Ženēvā (Šveicē) notiek Pasaules Tirdzniecības un attīstības konference.

Jūnijs

1

Stājas spēkā Jaundes konvencija.

Jūlijs

1

Tiek izveidots Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF).

15

Spriedums lietā “Costa/ENEL”. Eiropas Kopienu Tiesa nosaka Kopienas tiesību aktu pārākumu pār valsts tiesību aktiem.

Septembris

18

Padome panāk vienošanos par vienotās komisijas sastāvu un nolemj, ka galu galā būs deviņi komisāri.

Decembris

1

Stājas spēkā EEK un Turcijas Asociācijas līgums.

15

Padome uzdod Komisijai iesniegt priekšlikumus par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) finansēšanu un nosacījumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktu nodevu pārcelšanu uz Kopienas budžetu.

30

ANO Ģenerālasambleja izveido ANO Tirdzniecības un attīstības konferenci (UNCTAD) kā Ģenerālasamblejas palīginstitūciju.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Skatīt arī
Back to top