Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1964 m.

Europos Sąjungos istorija - 1964 m.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Sausis

10 d.

W. Hallsteinas perrinktas EEB Komisijos pirmininku.

Kovas

21 d.

Jeanas Duvieusartas išrinktas Europos Parlamento pirmininku.

Gegužė

4 d.

Oficiali daugiašalių prekybos derybų dėl Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) Kenedžio rato pradžia. Bendrija dalyvauja susitikime.

gegužės 23 d.–birželio 15 d.

Pasaulinė prekybos ir plėtros konferencija Ženevoje (Šveicarija).

Birželis

1 d.

Įsigaliojo Jaundės konvencija.

Liepa

1 d.

Įsteigtas Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF).

15 d.

Sprendimas byloje „Costa prieš ENEL“. Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad Bendrijos teisė viršesnė už nacionalinę teisę.

Rugsėjis

18 d.

Taryba susitarė dėl bendros Komisijos sudėties. Komisiją sudarys devyni nariai.

Gruodis

1 d.

Įsigaliojo EEB ir Turkijos pasirašyta asociacijos sutartis.

15 d.

Taryba nurodė Komisijai pateikti pasiūlymus dėl bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) finansavimo ir dėl mokesčių už žemės ūkio produktus įtraukimo į Bendrijos biudžetą sąlygų.

30 d.

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja įsteigė Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferenciją (UNCTAD), kaip sau pavaldų organą.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Papildoma informacija
Back to top