an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1964

Stair an Aontais Eorpaigh - 1964


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Eanáir

10

Atoghtar an tUasal Hallstein ina uachtarán ar Choimisiún an CEE.

Márta

21

Toghtar an tUasal Duvieusart ina uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa.

Bealtaine

4

Oscailt oifigiúil bhabhta Kennedy d’idirbheartaíochtaí trádála iltaobhacha faoin Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT) Glacann an Comhphobal páirt sa chruinniú.

23-15/6

Tionóltar an Chomhdháil Dhomhanda um Thrádáil agus Forbairt i nGinéiv na hEilvéise.

Meitheamh

1

Tagann Coinbhinsiún Yaoundé i bhfeidhm.

Iúil

1

Cuirtear an Ciste Eorpach um Threoraíocht agus Ráthaíocht Talmhaíochta (CETRT) ar bun.

15

Rialú Costa/ENEL. Cinntíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go gcuireann dlí an Chomhphobail an dlí náisiúnta ar neamhní.

Meán Fómhair

18

Rialú Costa/ENEL. Cinntíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go gcuireann dlí an Chomhphobail an dlí náisiúnta ar neamhní.

Nollaig

1

Tagann an Conradh Comhlachais a shínigh an CEE agus an Tuirc i bhfeidhm.

15

Tugann an Chomhairle treoir don Choimisiún moltaí a chur isteach maidir le maoiniú an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT) agus maidir leis na coinníollacha a chur i bhfeidhm, a bhaineann le dleachtanna ar tháirgí talmhaíochta a aistriú chuig buiséad an Chomhphobail.

30

Cuireann Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe tús le Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt (UNCTAD) mar chuid den Chomhthionól Ginearálta.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Féach freisin
Back to top