Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1964

Euroopan unionin historia - 1964


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Tammikuu

10.

Walter Hallstein valitaan uudelleen ETY:n komission puheenjohtajaksi.

Toukokuu

4.

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) mukaisten monenvälisten kauppaneuvottelujen Kennedy-kierros aloitetaan virallisesti. Yhteisö osallistuu kokoukseen. 

23.-15.6

Maailman kauppa- ja kehityskonferenssi pidetään Genevessä Sveitsissä.

Kesäkuu

1.

Yaoundén perustamissopimus tulee voimaan.

Heinäkuu

1.

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) aloittaa toimintansa.

15.

Tuomio asiassa Costa/ENEL. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että yhteisön lainsäädäntö ohittaa kansallisen lainsäädännön.

Syyskuu

18.

Neuvosto pääsee sopimukseen yhdistetyn komission kokoonpanosta. Komissioon tulee yhdeksän jäsentä. 

Joulukuu

1.

ETY:n ja Turkin allekirjoittama assosiaatiosopimus tulee voimaan.

15.

Neuvosto pyytää komissiota laatimaan ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) rahoittamiseksi sekä ehdotuksia siitä, millä ehdoin maataloustuotemaksut voidaan siirtää yhteisön talousarvioon.

30.

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa päätetään Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) perustamisesta yleiskokouksen elimeksi.

Diciembre

1

Entra en vigor el Tratado de Asociación celebrado por la CEE y Turquía.

15

Instrucciones del Consejo a la Comisión para que le presente sus propuestas sobre la financiación de la Política Agrícola Común (PAC) y el modo de transferir al presupuesto comunitario las exacciones reguladoras agrícolas.

30

Creación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCD) con categoría de órgano de la Asamblea General.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Ks. myös: 
Back to top