Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1964

Euroopa Liidu ajalugu - 1964


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Jaanuar

10

Walter Hallstein valitakse tagasi EMÜ Komisjoni presidendiks.

Märts

21

Euroopa Parlamendi presidendiks valitakse Jean Pierre Duvieusart.

Mai

4

Üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) mitmepoolsete läbirääkimiste Kennedy vooru ametlik avamine. Ühendus osaleb läbirääkimistel.

23/5–15/6

Maailma kaubanduse ja arengu konverents Genfis.

Juuni

1

Jõustub Yaoundé konventsioon.

Juuli

1

Tegevust alustab Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF).

15

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Costa/ENEL. Kohus otsustab, et ühenduse õigus on liikmesriikide õiguse suhtes ülimuslik.

September

18

Nõukogu jõuab kokkuleppele ühtse komisjoni moodustamises. Komisjon on üheksaliikmeline.

Detsember

1

Jõustub Türgi ja ühenduse assotsiatsioonileping.

15

Nõukogu palub komisjonil teha ettepanekud ühise põllumajanduspoliitika rahastamise ning selle kohta, mis tingimustel kantakse põllumajandusmaksud üle ühenduse eelarvesse.

30

ÜRO Peaassamblee asutab oma organina ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsi.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Vaata ka …
Back to top