Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1964

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1964


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Ιανουάριος

10

Ο Βάλτερ Χάλσταϊν επανεκλέγεται πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΟΚ.

Μάρτιος

21

Ο Duvieusart εκλέγεται πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μάιος

4

Κηρύσσεται η επίσημη έναρξη του γύρου Kennedy πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Γενικής συμφωνίας δασμών και εμπορίου (GATT), όπου λαμβάνει μέρος και η Κοινότητα.

23-15/6

Διεξάγεται στη Γενεύη, Ελβετία, Παγκόσμια διάσκεψη εμπορίου και ανάπτυξης.

Ιούνιος

1

Αρχίζει να ισχύει η Σύμβαση της Yaounde.

Ιούλιος

1

Ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).

15

Απόφαση Costa/ENEL. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφαίνεται ότι ο κοινοτικός νόμος υπερισχύει των εθνικών νόμων.

Σεπτέμβριος

18

Το Συμβούλιο καταλήγει σε συμφωνία ως προς τη σύνθεση της ενιαίας Επιτροπής η οποία θα είναι τελικά εννεαμελής.

Δεκέμβριος

1

Αρχίζει να ισχύει η συμφωνία σύνδεσης που είχε υπογραφεί μεταξύ της ΕΟΚ και της Τουρκίας.

15

Το Συμβούλιο δίνει οδηγίες στην Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) καθώς και προτάσεις για τους όρους εκτέλεσης της μεταφοράς στον κοινοτικό προϋπολογισμό των εισφορών επί των γεωργικών προϊόντων.

30

Η γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ιδρύει τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD) ως όργανο της γενικής συνέλευσης.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top