Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1964

Den Europæiske Unions historie - 1964


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januar

10

Walter Hallstein blev genvalgt til formand for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

Marts

21

Jean Duvieusart blev valgt til formand for Europa-Parlamentet.

Maj

4

De multilaterale forhandlinger inden for den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) (Kennedy-runden) indledtes officielt. Fællesskabet deltog i mødet.

23-15/6

Verdenskonferencen om Handel og Udvikling blev afholdt i Genève.

Juni

1

Yaoundé-konventionen trådte i kraft.

Juli

1

Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) blev oprettet.

15

Costa/ENEL-dommen. EF-Domstolen fastslog, at fællesskabsretten har forrang for national lovgivning.

September

18

Rådet besluttede, at den fælles kommission skulle bestå af ni medlemmer.

December

1

Associeringsaftalen mellem Fællesskabet og Tyrkiet trådte i kraft.

15

Rådet opfordrede Kommissionen til at fremsætte forslag om finansieringen af den fælles landbrugspolitik og om vilkårene for at overføre afgifterne på landbrugsprodukter til Fællesskabets budget.

30

FN's Generalforsamling oprettede FN's Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD) som et organ under Generalforsamlingen.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se også
Back to top