Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1964

Dějiny Evropské unie - 1964


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Leden

10

Předsedou Komise EHS je opět zvolen Walter Hallstein.

Březen

21

Předsedou Evropského parlamentu je zvolen Jean Duvieusart.

Květen

4

Oficiální zahájení Kennedyho kola mnohostranných obchodních jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT). Setkání se účastní i představitelé Společenství.

23-15/6

V Ženevě se koná první Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD).

Červen

1

V platnost vstupuje Úmluva z Yaoundé.

Červenec

1

Začíná fungovat Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF).

15

Rozhodnutí ve věci Costa/ENEL. Evropský soudní dvůr konstatoval, že právo Společenství má před vnitrostátním právem přednost.

Září

18

V Radě je dohodnuto složení jednotné Komise. Bude mít devět členů.

Prosinec

1

V platnost vstupuje dohoda o přidružení podepsaná mezi EHS a Tureckem.

15

Rada dává pokyn Komisi, aby předložila návrhy ohledně financování společné zemědělské politiky (SZP) a ohledně podmínek pro převod poplatků za zemědělské produkty do rozpočtu Společenství.

30

Valné shromáždění Organizace spojených národů vytváří z Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) svůj vlastní orgán.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Viz také
Back to top