Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1964 r.

Историята на Европейския съюз - 1964 r.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Януари

10

Валтер Халщайн е преизбран за председател на Комисията на ЕИО.

Март

21

За председател на Европейския Парламент е избран Жан Дювюзар.

Май

4

Oфициално откриване на кръга „Кенеди“ от многостранните търговски преговори по Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ). Общността участва в срещата.

23-15/6

В Женева, Швейцария, се провежда Световна конференция за търговия и развитие.

Юни

1

Влиза в сила Конвенцията от Яунде.

Юли

1

Европейският фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) започва работата си.

15

Решение по делото Фламинио Коста срещу ENEL. Съдът на Европейските общности постановява, че общностното право има върховенство над националното право.

Септември

18

Съветът постига споразумение за състава на единната Комисия, която в крайна сметка ще има девет члена.

Декември

1

Влиза в сила Договорът за асоцииране между Турция и ЕИО.

15

Съветът дава указания на Комисията да представи предложения за финансиране на Общата селскостопанска политика и предложения за условията за прилагане на прехвърлянето към бюджета на Общността на данъци от земеделски продукти.

30

Генералната Асамблея на Организацията на Обединените Нации създава Конференцията на Обединените Нации за търговия и развитие (КОНТР), като орган на Генералната Асамблея.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Вижте също
Back to top