Európska únia

História Európskej únie - 1963

História Európskej únie - 1963


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Január

14.

Generál de Gaulle, prezident Francúzskej republiky, vyslovuje pochybnosti Francúzska o politickej vôli Spojeného kráľovstva vstúpiť do Spoločenstva. O niekoľko dní sa pozastavujú rokovania so všetkými kandidátskymi krajinami.

Február

5.

Rozsudok vo veci Van Gend en Loos. Európsky súdny dvor stanovuje, že Spoločenstvo vytvára nový právny poriadok, v prospech ktorého členské štáty súhlasili s obmedzením svojich zvrchovaných práv.

Marec

25. - 29.

Pán Gaetano Martino je znovu zvolený za predsedu Európskeho parlamentu.

Máj

4.

Oficiálne začatie obchodných rokovaní v rámci GATT (Kennedyho kolo).

Júl

1.

V nadväznosti na rozhodnutie o urýchlení vytvorenia colnej únie sa uskutočnilo šieste zníženie ciel v rámci Spoločenstva a druhé zosúladenie spoločného vonkajšieho colného sadzobníka.

20.

V Yaoundé (Kamerun) sa podpisuje Dohovor z Yaoundé, dohoda o pridružení medzi Spoločenstvom a 18 africkými štátmi s platnosťou päť rokov.

September

4.

Zomrel Robert Schuman.

23. - 24.

Rada v zásade dosiahne dohodu o otázke zlúčenia výkonných orgánov.

Október

8.

Pán Dino del Bo je zvolený za predsedu Vysokého úradu ESUO.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Klikni tiež na...
Back to top