Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1963

Istoria Uniunii Europene - 1963


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Ianuarie

14

Generalul de Gaulle, preşedintele Republicii Franceze, declară că Franţa pune sub semnul întrebării voinţa politică a Regatului Unit de a se alătura Comunităţii. Câteva zile mai târziu, negocierile cu ţările candidate sunt întrerupte.

Februarie

5

Hotărârea Van Gend en Loos. Conform Curţii Europene de Justiţie, Comunitatea reprezintă o nouă ordine juridică, în favoarea căreia statele membre au acceptat să limiteze unele dintre propriile drepturi suverane.

Martie

25-29

Gaetano Martino este reales preşedinte al Parlamentului European.

Mai

4

Deschiderea oficială a negocierilor comerciale GATT (runda Kennedy).

Iulie

1

Are loc cea de-a şasea reducere intracomunitară a taxelor vamale şi cea de-a doua aliniere a tarifului extern comun, în urma deciziei de accelerare a instituirii unei uniuni vamale.

20

La Yaoundé (Camerun) are loc semnarea Convenţiei cu acelaşi nume, un acord de asociere valabil timp de cinci ani, încheiat între Comunitate şi 18 state africane.

Septembrie

4

Robert Schuman încetează din viaţă.

23-24

Consiliul ajunge la un acord de principiu privind fuziunea organelor executive.

Octombrie

8

Dino del Bo este ales preşedinte al Înaltei Autorităţi a CECO.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Alte linkuri
Back to top