Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1963

Historia Unii Europejskiej - 1963


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Styczeń

14

Prezydent Republiki Francuskiej Charles de Gaulle oświadcza, że Francja wątpi w polityczną wolę Wielkiej Brytanii w sprawie wstąpienia do Wspólnoty. Kilka dni później zawieszone zostają negocjacje ze wszystkimi krajami ubiegającymi się o przyjęcie.

Luty

5

Orzeczenie w sprawie Van Gend en Loos. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że Wspólnota stanowi nowy porządek prawny, na rzecz którego państwa członkowskie zgodziły się ograniczyć swoje suwerenne prawa.

Marzec

25-29

Gaetano Martino zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Maj

4

Oficjalne otwarcie negocjacji handlowych GATT (runda Kennedy’ego).

Lipiec

1

Na mocy decyzji o przyspieszeniu ustanowienia unii celnej przeprowadza się szóstą wewnątrzwspólnotową redukcję ceł oraz drugie wyrównanie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej.

20

W Jaunde w Kamerunie podpisana zostaje konwencja z Jaunde - obowiązujący przez pięć lat układ o stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotą a 18 państwami afrykańskimi.

Wrzesień

4

Śmierć Roberta Schumana.

23-24

Rada osiąga zasadnicze porozumienie w kwestii połączenia organów wykonawczych.

Październik

8

Dino del Bo zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Wysokiej Władzy EWWiS.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zobacz również: 
Back to top