Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1963

De geschiedenis van de Europese Unie - 1963


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januari

14

De president van de Franse Republiek, generaal de Gaulle, verklaart dat Frankrijk twijfelt aan de politieke wil van het Verenigd Koninkrijk om toe te treden tot de Gemeenschap. Enkele dagen later worden de onderhandelingen met alle kandidaatlanden opgeschort.

Februari

5

Arrest Van Gend en Loos. Het Europees Hof van Justitie verklaart dat de Gemeenschap een nieuwe rechtsorde is ten aanzien waarvan de lidstaten zich bereid hebben verklaard hun soevereine rechten te beperken.

Maart

25-29

De heer Gaetano Martino wordt opnieuw verkozen tot voorzitter van het Europees Parlement.

Mei

4

Formele opening van de handelsbesprekingen in het kader van de GATT (Kennedy-ronde).

Juli

1

Overeenkomstig het besluit om de oprichting van een douane-unie te bespoedigen wordt overgegaan tot de zesde intracommunautaire verlaging van de douanerechten en de tweede afstemming op het gemeenschappelijk buitentarief.

20

De Overeenkomst van Yaoundé, een associatieverdrag dat voor een periode van vijf jaar wordt gesloten tussen de Gemeenschap en 17 Afrikaanse staten en Madagascar, wordt ondertekend in Yaoundé (Kameroen).

September

4

Overlijden van Robert Schuman.

23-24

De Raad komt tot een beginselakkoord over de fusie van de uitvoerende organen.

Oktober

8

De heer Dino del Bo wordt verkozen tot voorzitter van de Hoge Autoriteit van de EGKS.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zie ook
Back to top