Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1963

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1963


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Jannar

14

Il-Ġeneral de Gaulle, President tar-Repubblika Franċiża, isostni li Franza tiddubita r-rieda politika tar-Renju Unit li jissieħeb fil-Komunità. Ftit jiem wara, jiġu sospiżi n-negozjati mal-pajjiżi kollha applikanti.

Frar

5

Sentenza Van Gend en Loos. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tispeċifika li l-Komunità tikkostitwixxi ordni legali ġdid li għall-benefiċċju tiegħu l-Istati Membri qablu ma' restrizzjoni tad-drittijiet sovrani tagħhom.

Marzu

25-29

Is-Sur Gaetano Martino jerġa' jiġi elett President tal-Parlament Ewropew.

Mejju

4

Ftuħ uffiċjali tan-negozjati kummerċjali tal-GATT (sessjoni ta' Kennedy).

Lulju

1

B'segwitu għad-deċiżjoni li jiġi aċċellerat l-istabbiliment ta' unjoni doganali, jitwettaq is-sitt tnaqqis intrakomunitarju fid-dazji doganali u t-tieni allinjament tat-tariffa esterna komuni.

20

F'Yaoundé, il-Kamerun, tiġi ffirmata l-Konvenzjoni ta' Yaoundé, li hija ftehim ta' assoċjazzjoni validu għal ħames snin bejn il-Komunità u 18-il stat Afrikan.

Settembru

4

Mewt ta' Robert Schuman.

23-24

Il-Kunsill jilħaq ftehim fil-prinċipju dwar il-kwistjoni tal-għaqda tal-eżekuttivi.

Ottubru

8

Is-Sur Dino del Bo jinħatar President tal-Awtorità Għolja tal-KEFA.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Ara wkoll
Back to top