Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1963

Eiropas Savienības vēsture - 1963


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Janvāris

14

Francijas Republikas prezidents ģenerālis de Golls paziņo, ka Francija apšauba Apvienotās Karalistes politisko gribu iestāties Kopienā. Pēc dažām dienām sarunas ar visām kandidātvalstīm tiek apturētas.

Februāris

5

Spriedums lietā “Van Gend & Loos”. Eiropas Kopienu Tiesa norāda, ka Kopiena ir jauna tiesību sistēma, kurai par labu dalībvalstis ir piekritušas ierobežot savas suverēnās tiesības.

Marts

25-29

Gaetano Martino atkārtoti ievēl par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju.

Maijs

4

Oficiāli sāk sarunas par Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (Kenedija sarunu kārtu).

Jūlijs

1

Saskaņā ar lēmumu paātrināt muitas savienības izveidi sesto reizi Kopienā tiek samazinātas muitas nodevas un otro reizi notiek muitas tarifu pielīdzināšana kopējam ārējam tarifam.

20

Jaundē (Kamerūnā) Kopiena un 18 Āfrikas valstis paraksta Jaundes konvenciju — asociācijas nolīgumu, kas būs spēkā piecus gadus.

Septembris

4

Mirst Robērs Šūmans.

23-24

Padome panāk principiālu vienošanos jautājumā par izpildinstitūciju apvienošanu.

Oktobris

8

Par Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) Augstās iestādes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Dino del Bo.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Skatīt arī
Back to top