Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1963

Euroopan unionin historia - 1963


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Tammikuu

14.

Ranskan tasavallan presidentti, kenraali de Gaulle ilmoittaa Ranskan epäilevän Yhdistyneen kuningaskunnan poliittista tahtoa liittyä yhteisöön. Joitakin päiviä myöhemmin neuvottelut kaikkien jäsenyyttä hakevien maiden kanssa keskeytetään. 

Helmikuu

5.

Tuomio asiassa Van Gend en Loos. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan yhteisö muodostaa uuden oikeusjärjestyksen, jonka hyväksi jäsenvaltiot ovat suostuneet täysivaltaisuutensa rajoittamiseen. 

Maaliskuu

25-29.

Gaetano Martino valitaan uudelleen Euroopan parlamentin puhemieheksi.

Toukokuu

4.

GATT-kauppaneuvottelut (Kennedy-kierros) aloitetaan virallisesti.

Heinäkuu

1.

Tulliliiton luomisen kiirehtimispäätöksen perusteella yhteisön sisäisiä tullimaksuja alennetaan kuudennen kerran ja yhteistä ulkoista tariffia yhdenmukaistetaan toisen kerran. 

20.

Yhteisö, 17 Afrikan valtiota ja Madagaskar allekirjoittavat viisi vuotta voimassa olevan assosiaatiosopimuksen eli Yaoundén yleissopimuksen Yaoundéssa Kamerunissa. 

Syyskuu

4.

Robert Schuman kuolee.

23.-24.

Neuvosto tekee toimeenpanevien elinten yhdistämistä koskevan periaatepäätöksen.

Lokakuu

8.

Dino del Bo valitaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) korkean viranomaisen puheenjohtajaksi.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top