Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1963

Euroopa Liidu ajalugu - 1963


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Jaanuar

14

Prantsusmaa president kindral Charles de Gaulle väljendab kahtlust Ühendkuningriigi poliitilises tahtes liituda ühendusega. Mõni päev hiljem peatatakse ühinemisläbirääkimised kõigi taotlejariikidega.

Veebruar

5

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Van Gend en Loos. Kohus otsustab, et ühendus moodustab uue õiguskorra, mille huvides riigid on piiranud oma suveräänseid õigusi.

Märts

25–29

Gaetano Martino valitakse tagasi Euroopa Parlamendi presidendiks.

Mai

4

Avatakse ametlikult GATTi kaubandusläbirääkimised (Kennedy voor).

Juuli

1

Kooskõlas ostusega kiirendada tolliliidu loomist vähendatakse kuuendat korda ühendusesiseseid tollimakse ja ühtlustatakse teist korda ühist välistariifistikku.

20

Ühendus ja 18 Aafrika riiki kirjutavad Kamerunis alla viieaastasele assotsiatsioonilepingule (Yaoundé konventsioon).

September

4

Sureb Robert Schuman.

23–24

Nõukogu jõuab põhimõttelisele kokkuleppele täitevorganite liitmise küsimuses.

Oktoober

8

ESTÜ Ülemameti presidendiks valitakse Dino del Bo.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Vaata ka …
Back to top