Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1963

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1963


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Ιανουάριος

14

Ο στρατηγός de Gaulle, πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας δηλώνει ότι η Γαλλία αμφιβάλλει σχετικά με την πολιτική βούληση του Ηνωμένου Βασιλείου να προσχωρήσει στην Κοινότητα. Μερικές μέρες αργότερα, αναστέλλονται οι διαπραγματεύσεις με όλες τις υποψήφιες χώρες.

Φεβρουάριος

5

Απόφαση Van Gend en Loos. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσδιορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί μία νέα έννομο τάξη προς όφελος των κρατών μελών που έχουν αποδεχθεί μείωση των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων.

Μάρτιος

25-29

Ο Gaetano Martino επανεκλέγεται πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μάιος

4

Κηρύσσεται η επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων της GATT (γύρος Kennedy ).

Ιούλιος

1

Πραγματοποιείται η έκτη ενδοκοινοτική μείωση δασμών και η δεύτερη ευθυγράμμιση του κοινού εξωτερικού δασμολογίου, κατ’ εφαρμογή της απόφασης για την επιτάχυνση της τελωνειακής ένωσης.

20

Υπογράφεται στη Yaounde, Καμερούν συμφωνία σύνδεσης πενταετούς ισχύος μεταξύ της Κοινότητας και 17 αφρικανικών κρατών και της Μαδαγασκάρης.

Σεπτέμβριος

4

Πεθαίνει ο Ρομπέρ Σουμάν.

23-24

Το Συμβούλιο καταλήγει σε συμφωνία αρχής για το θέμα της συγχώνευσης των εκτελεστικών οργάνων.

Οκτώβριος

8

Ο Dino del Bo εκλέγεται πρόεδρος της Ανώτατης Αρχής της ΕΚΑΧ.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top