Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1963

Dějiny Evropské unie - 1963


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Leden

14

Generál de Gaulle, prezident Francouzské republiky, prohlašuje, že Francie má pochybnosti o politické vůli Spojeného království k členství ve Společenství. Za několik dní jsou jednání se všemi kandidátskými zeměmi přerušena.

Únor

5

Rozhodnutí ve věci Van Gend en Loos. Evropský soudní dvůr konstatoval, že Společenství vytváří nový právní řád, v jehož prospěch omezily členské státy svá suverénní práva.

Březen

25-29

Předsedou Evropského parlamentu je opět zvolen Gaetano Martino.

Květen

4

Oficiální zahájení obchodních jednání v rámci GATT (Kennedyho kolo).

Červenec

1

Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto, že celní unie musí být vytvořena rychleji, Komise pošesté snížila cla v rámci Společenství a podruhé byl harmonizován společný vnější celní sazebník.

20

V kamerunském Yaoundé je podepsána dohoda o přidružení mezi Společenstvím a 18 zeměmi Afriky, která bude platit pět let (tzv. Úmluva z Yaoundé).

Září

4

Umírá Robert Schuman.

23-24

V Radě jsou dohodnuty základní principy sloučení výkonných orgánů tří Společenství.

Říjen

8

Předsedou Vysokého úřadu ESUO je zvolen Dino del Bo.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Viz také
Back to top