Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1963 r.

Историята на Европейския съюз - 1963 r.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Януари

14

Президентът на Френската република генерал дьо Гол заявява, че Франция се съмнява в политическото желание на Обединеното кралство да се присъедини към Общността. Няколко дни по-късно преговорите с всички държави кандидатки са преустановени.

Февруари

5

Решение по делото Van Gend en Loos. Съдът на Европейските общности уточнява, че Общността представлява нов правен ред, в интерес на който държавите-членки са се съгласили техните суверенни права да бъдат ограничени.

Март

25-29

Гаетано Мартино е преизбран за председател на Европейския парламент.

Май

4

Официално откриване на търговските преговори по ГАТТ (кръг „Кенеди“).

Юли

1

В съответствие с решението за ускоряване на създаването на митнически съюз се извършва шестото намаляване на митата в рамките на Общността и второто уеднаквяване на общите външни тарифи.

20

В Яунде, Камерун, е подписана Конвенцията от Яунде между Общността и 18 африкански държави, която представлява споразумение за асоцииране, валидно пет години.

Септември

4

Умира Робер Шуман.

23-24

Съветът постига принципно съгласие по въпроса за обединяването на изпълнителните органи на Общностите.

Октомври

8

За председател на Висшия орган на ЕОВС е избран Дино дел Бо.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Вижте също
Back to top