Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1962

Europeiska unionens historia - 1962


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januari

10

Europeiska ekonomiska gemenskapens nya kommission, under ordförande Walter Hallstein, tillträder.  Pierre Chatenet väljs till ordförande för Euratomkommissionen.

14

Rådet antar de första förordningarna om den gemensamma jordbrukspolitiken som utvecklats för att en inre marknad för jordbruksprodukter och ekonomisk solidaritet skall kunna upprättas genom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ).

Februari

5-6

Rådet godkänner arbetsordningen för Europeiska socialfonden.

Mars

27-30

Gaetano Martino omväljs till talman för den parlamentariska församlingen, som beslutar att byta namn till Europaparlamentet.

April

4

Förordningarna och de grundläggande besluten om den gemensamma jordbrukspolitiken antas.

30

Norge ansöker formellt om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.

Juli

1

Tullarna på industriprodukter mellan medlemsstaterna minskas till hälften av 1957 års nivå.

30

Förordningarna om upprättandet av en gemensam jordbrukspolitik träder i kraft.

Oktober

13

Rådet antar det första allmänna livsmedelsdirektivet om vilka färgämnen som får ingå i livsmedel.

November

1

Associeringsavtalet mellan gemenskapen och Grekland träder i kraft.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se också
Back to top