Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1962

Zgodovina Evropske unije - 1962


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januar

10

Začetek mandata nove komisije Evropske gospodarske skupnosti (EGS) pod vodstvom nemškega politika Walterja Hallsteina. Za predsednika komisije Euratom je bil izvoljen francoski politik Pierre Chatenet.

14

Svet je sprejel prve uredbe o skupni kmetijski politiki (SKP), s katerimi je vzpostavil enotni trga kmetijskih proizvodov in finančno solidarnost na podlagi Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS).

Februar

5-6

Svet je sprejel postopkovnik Evropskega socialnega sklada (ESS).

Marec

27-30

Italijanski politik Gaetano Martino je bil znova izvoljen za predsednika Parlamentarne skupščine. Parlamentarna skupščina se je preimenovala v Evropski parlament.

April

4

Sprejem osnovnih uredb in sklepov o skupni kmetijski politiki.

30

Norveška je uradno vložila prošnjo za pridružitev Evropskim skupnostim.

Julij

1

Države članice so carinsko stopnjo za industrijske proizvode znižale za 50 % v primerjavi z letom 1957.

30

Začetek veljavnosti uredb o skupni kmetijski politiki (SKP).

Oktober

13

Svet je sprejel prvo direktivo EGS v zvezi z usklajevanjem nacionalnih predpisov o živilih in določil, katera barvila se lahko dodajajo živilom.

November

1

Začetek veljavnosti pridružitvenega sporazuma med Grčijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Glej tudi
Back to top